Er wordt niet alleen meer naast het echtelijk bed gevogeld dan we misschien peinzen, er komen ook veel meer koekoekskinderen van dan we denken. Eén man op tien zou niet de vader van ‘zijn’ kind zijn, terwijl hij denkt dat het wel zo is.

Biotechnoloog Ralf Vermeulen liet een tijdje geleden in ‘Knack’ weten, dat volgens hem wellicht zo’n vijf à tien procent van de Belgen een bastaardkind is. “Het is onvoorstelbaar dat er in deze tijd nog zo veel mannen rondlopen die zich ten onrechte vader wanen van het kind waarvoor ze de rest van hun leven zullen zorgen”, zo opperde hij.

Nu kan zo’n Belgische biotechnoloog natuurlijk zeggen wat hij wil, maar we vonden nog meer. Uit een grootschalig onderzoek dat in 2015 in Amerika werd gehouden, bleek dat… één op tien papa’s niet de biologische vader van hun kind waren – terwijl ze aanvankelijk dachten van wel. Er werd niet bij vermeld tot hoeveel echtscheidingen dat onderzoek heeft geleid, maar als dat in Amerika zo is, dan zal dat bij ons ook wel ongeveer zo zijn. Amerikaanse vrouwen zijn allicht geen grotere vreemdgangsters dan West-Europese.

Een groep genetici en biologen, verbonden aan de Leuvense universiteit, spreekt dit hoge cijfer echter tegen. Zij verzamelden Vlaams DNA van tussen 1600 en 1850 om dit terdege te onderzoeken. Hoe ze dat precies konden doen weten we niet, maar zij kwamen tot de conclusie dat er per generatie slechts één op honderd een koekoekskind was.

Wie het nu bij het rechte eind heeft weten we niet. Tien procent lijkt ons nogal veel, één procent redelijk weinig. Allicht ligt de waarheid, zoals dit wel vaker het geval is, ergens tussenin. Feit is wel dat, als een vrouw onbeschermde seks heeft met een minnaar, zij meer kans heeft om zwanger te worden van die minnaar dan van haar vaste partner. 

Een gezonde man loost bij een ejaculatie gemiddeld 300 miljoen zaadcellen. Bij een man die het doet met een vrouw waarvan-ie weet dat ze ook nog een andere partner heeft, zijn dat er ongeveer 600 miljoen. Die minnaar in kwestie doet dat niet bewust, het is zijn instinct dat aan zijn lichaam vertelt dat-ie straffer moet zijn dan die vaste partner.

Als de vrouw in kwestie in haar vruchtbare periode intiem was met zowel haar vaste partner als haar minnaar, zal bij haar intern een ware zaadoorlog woeden. Zaadcellen ‘herkennen’ namelijk vreemde zaadcellen en ze zullen die pogen te vernietigen. Het is logisch dat het grootste zaadleger die oorlog waarschijnlijk wint…

Er is echter nog een tweede punt. Een ander onderzoek uit 2016, wees uit dat vrouwen vaker klaarkomen bij hun minnaar dan bij hun vaste partner. En een vrouw die haar hoogtepunt bereikt net nadat de man zijn zaadjes deponeerde, ‘zuigt’ door middel van dat orgasme dat kwakje als het ware naar binnen. Zo krijgt het witte leger van de minnaar ook nog eens een voorsprong, aangezien het al dichter bij de finish zit.

 
 

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.