De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) trekt aan de alarmbel.

Als we geen maatregelen nemen, raakt het varken met uitsterven bedreigd. De president van de OIE liet op een persconferentie in het Australische Sydney weten dat de Afrikaanse varkenspest een ‘complexe ziekte’ is die door de globalisering, heel de wereld dreigt te treffen. In augustus vorig jaar bereikte de Afrikaanse varkenspest China en richtte daar een ware ravage aan. Ruim 140 miljoen varkens zouden in China al zijn omgekomen. Het gevolg is dat de prijs van het varkensvlees in China ondertussen verdubbeld is.

De enorme daling van het varkensvlees leidt mogelijk niet alleen tot een voedseltekort, maar kan ook een impact hebben op het tekort aan bepaalde medicijnen, zoals bloedverdunners, waarin varken verwerkt is.

De ziekte kwam oorspronkelijk uit Afrika, sloeg over naar Azië en heeft ondertussen ook België bereikt. De ziekte veroorzaakt inwendige bloedingen en er is geen behandeling of vaccin tegen. De mens kan er niet ziek van worden, maar kan de ziekte wel verspreiden. In Vlaanderen zijn er ongeveer evenveel varkens als mensen: ruim zes miljoen. Wanneer de ziekte zou uitbreken in één van de bedrijven, zou dat het economisch failliet van de veesector kunnen betekenen. In Wallonië gaat men alvast de everzwijnen uitroeien omdat die de varkenspest kunnen verspreiden. Huisdieren lopen, net als de mens, geen gevaar.

Het is dus raadzaam om tijdens de komende feestdagen niet te hard het varken uit te hangen.