Acerta komt tot een onthutsende stand van zaken.

Op basis van de loongegevens van 40.000 bedrijven, kon Acerta het aantal niet-Belgische werknemers in ons land in kaart brengen. Daaruit blijkt een niet afnemende stijging van de aanwezigheid van buitenlanders. Die komen niet alleen uit EU-landen zoals Nederland en Frankrijk, maar net zoveel uit niet-EU-landen waarbij de top vijf bestaat uit Marokkanen, Turken, Congolezen, Russen en Indiërs.

Brussel kent het grootst aantal buitenlandse werknemers: 27,4 procent of een op vier en West-Vlaanderen het kleinst: 10,6 procent of met andere woorden een op tien.

Het aantal niet-Belgen is dubbel zo groot bij arbeiders als bij bedienden. Volgens Acerta heeft de kennis van de taal daar veel mee te maken. Wanneer je gehomologeerd wilt worden voor bepaalde beroepstitels, is een kennis van het Nederlands een noodzaak.

Deze cijfers tonen aan hoe ons land niet alleen langzaam verschuift naar een multiculturele samenleving, maar ook naar een land waar de oorspronkelijke inwoners in de minderheid zullen zijn.

En dit zijn dan nog maar de officiële cijfers.