N-VA wil verblijfsaanvragen voor familieleden aanpakken.

Het is een bekend fenomeen: wie in ons land een verblijfsrecht heeft gekregen, laat vervolgens de familie overkomen om samen van onze sociale voorzieningen te komen genieten. Er zijn wel beperkingen, maar mits een handigheidje zijn ook die makkelijk te omzeilen.

Een gezinshereniging kan alleen voor de echtgeno(o)t(te) en de minderjarige kinderen (meerderjarigen als die een handicap hebben). Maar, Europa besliste de deur niet op een kier maar wagenwijd open te zetten door er uitzonderingen aan toe te voegen. Europeanen kunnen familieleden die financieel (of medisch) afhankelijk zijn ook laten overkomen. Een Nederlander van Marokkaanse origine die in ons land woont, kan op die manier zijn neef aan papieren helpen. Het is kwestie van de wet te kennen en te gebruiken.

Dat men de wet kent, bewijzen de cijfers. In drie jaar tijd zijn er vijfmaal meer verblijfsaanvragen voor familieleden..

Theo Francken (N-VA) – in een vorig leven staatssecretaris voor migratie – wil het bijna automatische verblijfsrecht voor familieleden aanpassen tot een ‘mogelijkheid’ en de Dienst Vreemdelingenzaken of de de bevoegde minister het mandaat geven om dit geval per geval te bekijken.

Freddy Roosemont, topman bij de Dienst Vreemdelingenzaken, is hier alvast voor te vinden. Hij ziet alsmaar meer gezinsherenigingen die officieel niet kunnen en noemt het een “groot probleem.”

De vraag is gesteld. Het is nu wachten op een reactie van De Block.