Groen is verontwaardigd over een een uitspraak van Jambon, die het kindergeld aan asielzoekers in vraag stelt.

Je kan in Vlaanderen geen huis kopen voor 32.000 euro. Tot die conclusie kwam De Tijd in een reactie op een uitspraak van Jan Jambon ( N-VA). Die had, ergens ten lande, in een lezing laten ontvallen dat hij had gehoord dat asielzoekers van het ontvangen kindergeld meteen een huis konden kopen. De verontwaardiging hierop was instant.

Groen noemt het, bij monde van Björn Rzoska, een zoveelste uitschuiver van Jambon en hoopt dat hij niet spreekt namens Open Vld en CD&V. Kristof Calvo noemt de uitspraak een Vlaams minister-president onwaardig.

De Tijd – die met het verhaal kwam – merkte op dat wat Jambon beweert, eenvoudigweg niet kan. Na een snelle berekening, aldus De Tijd, zou een gezin met vijf kinderen dat gedurende twee jaar op een asielvraag moet wachten, maximaal 32.000 euro kindergeld in één keer uitbetaald kunnen krijgen. Daarvan, aldus nog De Tijd, kan je in Vlaanderen geen huis kopen.

Dat klopt, maar een asielzoeker die na twee jaar 32.000 euro op de rekening gestort krijgt, is misschien een wel een reden tot een andere verontwaardiging?

Jambons woordvoerder, Olivier Van Raemdonck reageert alvast met te zeggen dat ‘”de essentie van de uitspraak van Jambon is dat het achterstallige kindergeld nu wordt uitgekeerd na een periode van bed, bad, brood, en dat tijdens de regeringsonderhandelingen is afgesproken om dat systeem af te schaffen”.

De nieuwe Vlaamse regering besliste dus bij haar aantreden om asielzoekers enkel nog kindergeld toe te kennen vanaf hun erkenning.

Maar ook daar kan de werkende Vlaming zich terecht vragen bij stellen. Wij mogen trots zijn op onze sociale zekerheid, die uniek te noemen is voor de rest van de wereld. We weten echter allemaal dat kindergeld, pensioen en werkloosheidsuitkeringen geen cadeautjes zijn van de overheid, maar wel een deel dat we terugkrijgen van waar we al die werkende jaren voor betaald hebben.