Kwaad op België, maar het is Marokko dat dwarsligt.

Wie een Belgische en een Marokkaanse nationaliteit heeft, is voor Marokko een Marokkaan en die mogen van Marokko het land niet uit. Er zijn ondertussen al zo’n 4.000 mails binnen gekomen bij de FOD Buitenlandse Zaken met de vraag om toch terug te mogen keren naar België.

Ons land heeft zijn goede wil getoond en wil een geste doen voor zij die van twee walletjes eten. Na lang onderhandelen heeft minister van Buitenlandse zaken Philippe Goffin een akkoord met de Marokkaanse autoriteiten. Wie kan bewijzen dat ie ziek is of een attest heeft van een Belgische werkgever (dat hij/zij officieel werkt in ons land) zou het land mogen verlaten op voorwaarde dat ze ook in België gedomicilieerd zijn. Minister Goffin vindt dan ook niet dat onze ‘Belgen’ kwaad moeten zijn op België omdat Marokko strict het internationaal recht toepast.

De dubbele nationaliteit zorgt al jaren voor discussie. Het is politiek en juridisch niet zo makkelijk om met dat systeem komaf te maken.

Al is het principe heel simpel, je bent Belg of geen Belg: kiezen!