Vivaldi flanst een “geloofwaardig regeerakkoord” in mekaar.

Over vijf jaar mag er geen kerncentrale meer draaien in ons land, over drie jaar gaan de eerste centrales dicht. Ten minste, als Groen zijn wil kan doordrukken. Dat zal geld kosten aan nieuwe investeringen om de energiebevoorrading te garanderen. En laat het nu net geld zijn dat zo moeilijk te garanderen is.

Tegen maandagavond moet de Vivaldi-club – die door anderen avanti wordt genoemd – een regeerakkoord mèt een begroting kunnen voorleggen. Als ze het al eens kunnen worden over de kernuitstap, pensioenen, uitkeringen en wie er premier wordt, dan is er nog altijd de begroting. Zonder corona is het opstellen van een begroting al een huzarenstukje van knippen, plakken en verschuiven. Mèt corona is het waarzeggerij.

Het is onmogelijk om aan de wenslijstjes van deelnemende partijen tegemoet te komen. De overheidsfinanciën kleuren roder dan de partij van Magnette. Toch voorzien zij 3 à 4 miljard euro voor hun nieuwe eisen. De vraag is of dat wel realistisch is. CD&V hamert op een “geloofwaardige begroting”. Aan de onderhandelingstafel zetten de liberalen de lat heel strak. “Maar die beperking staat gewoon niet in het raamakkoord van Rousseau en Lachaert”, zegt een socialistische bron in Het Nieuwsblad. Hoe dan ook zal  er nauwelijks ruimte zijn voor alle wensen.

Vanavond worden ze verwacht bij koning Filip. En dus werkten ze vannacht door tot 4 uur. Om 10 uur beginnen ze aan de laatste rechte lijn.