Vlaamse regeringsonderhandelingen niet makkelijk door verwacht tekort.

Het goede nieuws is dat er ook op zaterdag wordt onderhandeld over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Het slechte dat het verwachte begrotingstekort tot 600 miljoen hoger wordt ingeschat dan voordien en dus de besprekingen nog moeilijker worden.

Met de bekende niks-aan-het-handje-ik-kan-niks-zeggen-glimlach stapten de de politici vanochtend uit hun wagen. Op weg naar de onderhandeling van de nieuwe Vlaamse regering – die wij onlangs mochten kiezen. Sinds 9 uur vanaochtend komt de centrale werkgroep voor de Vlaamse formatie bijeen om over belangrijke thema’s van gedachten te wisselen.

Uit de schaarse commentaren die men toestond, kon je afleiden dat het hogere tekort voor enige nervositeit zorgt. Zowel N-VA als OpenVld lieten weten dat door dit nieuwe gegeven het des te belangrijk was om ‘hun’ begrotingsevenwicht niet los te laten. Dat betekent zoveel als: we geven geen duimbreed toe. Of nog: ‘Het wordt moeilijk!’

Niets nieuws onder zon dus. Nuja, 600 miljoen euro meer.

Vandaag bespreken zij op het kabinet van Vlaams minister-president Homans over de onderwerpen werk, economie en innovatie. Men blijft hopen dat ze tegen 23 september een ‘verklaring’ kunnen afleggen.

“Morgen komen we ook bij elkaar, dus we gaan het niet te laat maken”, luidde het.