Eindelijk extra steunmaatregelen voor de zorg.

De kogel is door de kerk, na maanden van aanhoudende druk, bakken verontwaardiging en uren vol onderhandelingen zijn er eindelijk proportionele steunmaatregelen voor de zorgsector. De Vlaamse regering maakt maar liefst 577 miljoen euro vrij voor de mensen in de zorg- en welzijnssector. 

Zowel de loon- en arbeidsvoorwaarden zullen grondige hervormingen krijgen, alsook de aanhoudende werkdruk. Jan Jambon zal het sociale akkoord dat deze nacht werd doorgevoerd, voorstellen. “Het is een stevig en uitgebreid sociaal akkoord voor een stevige en structurele herwaardering van de zorgsector, een akkoord dat geldt voor de periode 2021 tot 2025″, klinkt het bij HLN. 

“Dit is voor alle mensen die al die maanden het beste van zichzelf geven”, aldus Jambon.