De Staatsveiligheid (VSSE) heeft vorig jaar meer dan 360 documenten opgesteld waarin de naam voorkwam van een of meer politieke mandatarissen. “Dat kan zowel gaan over ministers uit de verschillende regeringen in ons land als over parlementsleden of leden van het Europees Parlement”, schrijft De Tijd.

In zeven gevallen meenden de spionnen van de Staatsveiligheid vorig jaar dat de betrokken ministers of parlementsleden “een bijdrage leverden tot de totstandkoming van een dreiging”. Voor die gevallen is volgens De Tijd een procedure uitgewerkt. “Dan moet de Staatsveiligheid een nota schrijven aan zowel de minister van Justitie als aan de premier. Ook het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, krijgt die nota’s te zien.”

Wie de betrokken politici zijn, wil niemand kwijt. “Het spreekt voor zich dat we niet dieper kunnen ingaan op de identiteit of de achtergrond van de betrokkenen”, laat de Staatsveiligheid weten in een schriftelijk parlementair antwoord dat de vorige minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf.

Het is wel geen geheim dat politici van de PVDA-PTB en het Vlaams Belang nauwgezet in de gaten gehouden worden. Ook politici van andere partijen kunnen een bijdrage leveren tot de totstandkoming van een dreiging in België. Zo werd Louis Tobback in het begin van de jaren 80 genoemd in een dossier waarbij hij of een socialistische collega contacten had met een Oost-Duitse spion.