Wouter Beke geeft cijfers van retroactieve kinderbijslag vrij.

Minister Jambon mocht het vandaag komen uitleggen in het parlement over zijn uitspraak over de kinderbijslag aan asielzoekers. De minsister-president had zich laten ontvallen dat hij weet had van een gezin dat met de ontvangen kinderbijslag met terugwerkende kracht, een huis had gekocht.

Groen Sp.a en Open Vld verslikten zich in hun feestelijk vegan-dessertje  en noemden het een broodjeaapverhaal.

Intussen is er al wel een en ander veranderd en moet een gezin een verblijfskaart hebben om in aanmerking te komen voor kinderbijslag. De Vlaamse regering wil bovendien snel een besluit nemen om niet langer kinderbijslag uit te keren voor de periode van de asielprocedure.

Omdat Groen en Sp.a de uitspraak van Jambon een broodjeaapverhaal en een leugen noemen, werden de cijfers erbij gehaald.

Voor de periode van 2014 tot en met 2019 waren er – zo vertelt Beke – 2.524 aanvragen voor kinderbijslag met terugwerkende kracht voor meer dan 10.000 euro. ( het gaat dan niet alleen over asielzoekers).

Bij 2.038 aanvragen is er sprake van een uitbetaling tussen 10.000 en 20.000 euro. In 369 aanvragen gaat het om uitbetalingen tussen 20.000 en 30.000 euro, in 76 aanvragen om uitbetalingen tussen 30.000 en 40.000 euro, in 29 aanvragen om uitbetalingen tussen 40.000 en 50.000 euro, in 7 aanvragen om uitbetalingen tussen 50.000 en 60.000 euro. In 1 aanvraag was er een uitbetaling tussen 60.000 en 70.000 euro, in 3 aanvragen een uitbetaling tussen 70.000 en 80.000 euro en in 1 aanvraag was er een uitbetaling tussen 80.000 en 90.000 euro. Eén keer is er 91.309 euro uitbetaald voor een gezin waarvan de ouders illegaal in ons land waren.

De reactie van van Björn Rzoska van Groen tart elke verbeelding. “Ik ben zeer tevreden met het antwoord van minister Beke”, zei Björn. “De cijfers tonen aan dat Jambon een broodjeaapverhaal heeft verteld. Het is me nog altijd niet duidelijk wat u daar eigenlijk mee wilde bereiken.” 

Hannelore Goeman van Sp.a sloot zich daarbij aan en vond dat Jambon te licht over de commotie was over gegaan. “U heeft nooit toegegeven dat u in uw functie als minister-president hebt gelogen. Dat is een typische polarisatiestrategie van extreemrechts. “

Jambon reageerde als een kind dat op de vingers werd getikt en zei dat hij had bijgeleerd. Maar hij blijft de essentie van het systeem wel in vraag stellen.

Vlaams Belang trok de discussie terug naar het systeem zelf. Zij stelden het principe in vraag. “Een gezin dat illegaal in het land heeft verbleven, heeft 90.000 euro belastinggeld in ontvangst genomen. U moet zich eens inbeelden hoe bitter dat klinkt in de oren van Vlamingen die de afgelopen kerstperiode in armoede hebben doorgebracht, “ merkte Chris Janssens op.

Wij gingen eens googelen en tikten in, Huis te koop voor 90.000 euro, en vonden op de eerste pagina van trovit al meteen 5 huizen voor 90.000 euro. De discussie gaat echter niet of je al dan niet met het uitbetalen van de kinderbijslag een huis kan kopen en of ooit iemand dat heeft gedaan of niet. De vraag is of iemand die nooit heeft bijgedragen aan onze sociale zekerheid, zonder meer recht heeft zoveel kinderbijslag.  De heisa in het parlement is dan ook even zinloos – zoals een van onze lezers opmerkte – als een discussie over het geslacht van de engelen.

Misschien is er toch nog één vraag. Is die 91.309 euro ooit teruggevorderd?