Op 1 mei 1908 sticht de familie Lippens de Compagnie Het Zoute. De naam van de onderneming gaat terug naar een streekeigen naam, die rechtstreeks verwijst naar de schorren, namelijk een zoute schorre.

De familie Lippens wilde via de creatie van de Compagnie Het Zoute de familiale eigendommen bundelen en de versnippering tegengaan van de ruimtelijke ordening in Knokke.

Eind mei van dit jaar kwam het bericht dat CEO Philippe Demeestere en Compagnie Het Zoute ‘in onderling overleg’ hun samenwerking stoppen. De ontwikkelaar gaf de informatie in een persbericht.

[wcm_nonmember]

Verder lezen?

Word ook abonnee en lees
alle artikels en digitale magazines

Onbeperkt toegang tot alle artikels
en digitaal archief op PNWS.be.
Stop wanneer je wil.

Eerste 3 maanden €2.99 per maand
Nadien slechts €4.99 per maand

Ben je al abonnee? Log hier in en krijg
toegang tot alle artikels en digitale magazines.

[/wcm_nonmember]

[wcm_restrict]

Demeestere, ex-Koramic Real Estate, wil enkel kwijt aan De Tijd dat hij zelf iets wil opstarten. Voorzitter Bernard Jolly was toen niet bereikbaar voor commentaar.

De Tijd: “Demeestere, die wordt opgevolgd door directeur projectontwikkeling Joris Vrielynck, is de derde topman in twaalf jaar die de ontwikkelaar verlaat. Patrick Mertens de Wilmars vertrok in 2015 na zeven jaar als algemeen directeur. Philippe Muylle, die een kwarteeuw mee de kar trok bij de Compagnie, nam toen de leiding op zich. In 2017 verliet ook hij bij de Compagnie. De nieuwe wissel aan de top is niet meteen te linken aan de resultaten. De nettowinst in 2019 ging van 5,5 naar 8,4 miljoen euro, het beste resultaat in jaren.”

Ook de vooruitzichten voor het lopende boekjaar waren in eerste instantie uitstekend.

De coronacrisis leidde volgens De Tijd wel tot veel onzekerheid voor de Compagnie. Het dividend zou worden geschrapt en de tantièmes werden met 30 procent verlaagd. De laatste dividendschrapping dateert van de oorlogsjaren. De verkoop en de werven lagen zes weken stil. “We zitten met de verkoop opnieuw op hetzelfde niveau als voor de crisis. Het is te vroeg om een ernstige uitspraak te doen over de impact van de coronacrisis op ons bedrijf”, verklaarde Vrielynck aan De Tijd.

Begin oktober kregen de aandeelhouders een aangename verrassing per brief van topman Bernard Jolly. “Ik heb de eer u mee te delen dat de Raad van Bestuur op 28 september jl. unaniem heeft beslist om een interimdividend over het boekjaar 2020 uit te keren, aangezien de COVID-crisis niet de negatieve impact heeft gehad die op onze Algemene Vergadering van april jl. kon worden gevreesd en de verkoopcijfers sindsdien hoger liggen dan onze verwachtingen.”

Het interimdividend was betaalbaar per 12 oktober 2020 en werd vastgesteld op 55,00 euro netto per aandeel na inhouding van de roerende voorheffing (of 78,57 euro bruto).

De Compagnie telt vandaag zo’n 300 aandeelhouders. Het aandeel is vrij verhandelbaar, maar heeft een bijzonder lage liquiditeit. De laatste koers bedroeg 4.600 euro op Euronext.

Er zijn 30.000 aandelen. Dat zou een theoretische waarde van 138 miljoen euro opleveren, niet zo gek ver verwijderd van de totale activa van de groep (zie verder).

De familie Lippens is nog altijd goed vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Alexandre en Natacha Lippens zijn bestuurders. Maurice Lippens zou 12 procent van de aandelen hebben. Zijn broer Leopold een gelijkaardig percentage.

In de raad zitten ook de ondernemers Philippe Van de Vyvere en Gino Deraedt. Die behoren niet tot de familie, maar zijn belangrijke aandeelhouders.

Op het adres van Compagnie Het Zoute vinden we ook Compagnie Het Zoute – Reserve, Compagnie Het Zoute Real Estate, Royal Zoute Golf Club, Zoute Investment Partners, Zoute Promotions, Zoute Promotions Kortrijk.

Als we de geconsolideerde jaarrekening van de Compagnie bekijken, zien we naast deze ondernemingen ook een aantal buitenlandse ondernemingen zoals Compagnie Het Zoute Nederland.

De totale activa bedragen eind 2019 129,6 miljoen euro. Er werd 8,4 miljoen euro winst gemaakt door de groep.

In de toelichting lezen we dit: “De uitbraak van het COVID-19-virus begin 2020 en de effecten van de maatregelen die zijn genomen om het virus in bedwang te houden, zouden onze financiële prestaties van 2020 en de waardering van bepaalde activa en passiva kunnen beïnvloeden.”

“Mogelijks zullen we in 2020 materiële aanpassingen in onze rekeningen moeten opnemen. Op basis van de feiten die vandaag bekend zijn, hebben we momenteel geen kennis van de financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019.”

Door de brief van Jolly aan de aandeelhouders weten we dat de impact van de coronacrisis beperkt zou moeten zijn.

[/wcm_restrict]