MR maakt een ontnuchterende  berekening na wetsvoorstel van Vlaams Belang

De uitgaven van Fedasil worden voor 2020 geschat op 449 miljoen euro. Maar als het wetsvoorstel van Vlaams belang – om alle asielzoekers op te sluiten – het zou halen, zou die kost minstens zes keer hoger liggen.

Vorige maand diende Vlaams Belang namelijk een voorstel in om de opvang voor asielzoekers te organiseren in gesloten centra. Minister Clarinval (MR) ging daarom even aan het rekenen en kwam tot een onbetaalbaar kostenplaatje.

We beschikken vandaag over zowat 60 opvangcentra. Die zorgen voor twee derde van de totale opvang. De rest rust op de schouwders van het OCMW en lokale initiatieven. Moest de overheid overgaan tot de opvang in gesloten centra van alle asielzoekers, dan zouden daar 31.758 ambtenaren voor nodig zijn. Volgens minster van Begroting David Clarinval zou de totale kostprijs van dat idee neerkomen op 3 miljoen euro aan personeels-en werkingskosten.

Dus…