Luc (ook: Luk) Alloo is ouder dan de pennenridder die dit stukje bijeengeschreven heeft, dus hij is echt heel oud. Alloo werd al op 25 maart 1963 aan ‘t zeetje geboren.

Tussen 1990 en 1995 werkte hij als researcher bij Paul Jambers, die toen wekelijks te zien was op VTM met zijn reportageprogramma Jambers. Bij het productiehuis van Paul Jambers leverde Alloo ook reportages voor het duidingsmagazine Telefacts.

Later ging Alloo aan de slag als redacteur bij Goedele Liekens. Tussen 1995 en 1998 werkte hij als redacteur voor Vanavond niet, schat op Kanaal2 en de talkshow Goedele op VTM.

Luc Alloo is uiteraard de schoonzoon van Vlaanderens meest succesvolle zanger.

Will Tura in 2005: “In het begin had ik het er een beetje moeilijk mee dat Luc Alloo de vriend van mijn dochter Sandy werd. Ik dacht: oei, een gescheiden man met kinderen… Ik moest Luc nog ontdekken, maar nu heb ik er een goed gevoel bij”, knikte de zanger toen in de media.

Alloo heeft trouwens een van zijn nog steeds bestaande vennootschappen opgericht met zijn toenmalige echtgenote. In het Staatsblad staat echt alles.

De partner van Sandy vinden we vandaag terug in 3 Antwerpse vennootschappen.

Er is een grote NV. In 2018 was er ruim een kwart miljoen euro winst. Er is wel een overgedragen verlies van bijna 1,7 miljoen euro (eind 2018), maar dat is geen probleem door het kapitaal van 2,1 miljoen euro. Die NV werd vorig jaar omgevormd naar een andere vennootschapsvorm.

Daarnaast is er ook een gewone commanditaire vennootschap (GCV) zonder financiële gegevens en een BVBA (nu: BV). Daar dateren de laatste cijfers al van 2016. De totale activa bedroegen toen bijna 1,9 miljoen euro. Boekjaren 2015 en 2016 waren zeer winstgevend. Eind 2017 werd die BVBA dan weer omgezet in een GCV.

Het KISS-principe is duidelijk niet aan Luc besteed (merkwaardig voor een West-Vlaming). KISS staat voor Keep it simple, stupid.

Voor de volledigheid vermelden we de aanwezigheid van Sandy in enkele van bovenvermelde vennootschappen. Ze heeft ook een eigen firma.