Nieuw militair noodscenario, moest het fout lopen.

Mocht de president en de vice-president van de Verenigde Staten het niet overleven en mocht ook het congres worden gedecimeerd, dan staat het leger klaar om de macht over te nemen. Centraal bij die plannen staat generaal Terrence J. O’Shaughnessy. Hij zou de ‘opperbevelhebber’ worden van de Verenigde Staten en moet ervoor zorgen dat het land niet onbestuurbaar wordt. Wanneer de leiders van het land er niet meer zijn en er rellen uitbreken door een tekort aan voedsel, dan komt de generaal aan de macht met een uitzonderlijke krijgswet die van kracht blijft tot er een nieuwe burgerleider ingezworen kan worden.

Het nieuwe noodscenario komt er bovenop de bestaande procedures die na de aanslagen van 11 september zijn ontwikkeld. Het gaat om zeven geheime plannen die tot doel hebben om de machthebbers van het land te evacueren en onder te brengen op andere locaties.

De VS is dus op Hollywood-achtige wijze klaar voor de corona-apocalyps. Bronnen bij het leger benadrukken wel dat een militair bewind er alleen komt onder “extreme omstandigheden”.

Het lijkt vergezocht, maar je kan maar beter voorbereid zijn.

Stel je voor dat ons land zonder regering zou komen te zitten. Wat dan?