De Senaat maakt zichzelf overbodig.

“We moeten het vertrouwen in de politiek herstellen.” Wellicht één van de meeste gehoorde cliché’s van Belgische politici. Maar achter die holle woorden schuilt een een gênante waarheid.

Maandag waren slecht 6 senatoren aanwezig op een hoorzitting van het adviescomité voor gelijke kansen. Freya Perdaens en Mark Demesmaeker van N-VA en Fourat Be, Chikha van Groen vertegenwoordigden Vlaanderen. Er waren  evenveel Vlaamse Senatoren als experts die kwamen spreken. Een soort van tête à tête dus. Twee korpchefs kwamen hun visie geven over partnergeweld. Maar het is zelfs overbodig om het te vermelden.

Voor het afschaffen van de Senaat is een grondwetswijziging nodig en dat kan pas gefinaliseerd worden in 2024.

Jammer.