Marcus: “Zij kwamen naar Bethsaida en sommigen onder hen brachten een blinde man tot bij hem en vroegen of hij die wilde aanraken.”

Hier liep Jezus van Nazareth over water, genas hij blinden en gaf hij 5.000 mensen te eten. Ten minste dat denken een groepje archeologen die in de buurt van de zee van Galilea een dorp opgraven. 32 jaar lang zijn experten al bezig met het blootleggen van de resten van een dorp, waarvan zij menen dat het bijbelse dorp Bethsaida is, het dorp waar volgens de heilige schrift Jezus menig mirakel verrichtte.

In Bethsaida verbleven enkele apostelen, waaronder Marcus die de locatie vermeldde als de plek waar Jezus een blinde man genas. Volgens de bijbel sprak Jezus een vloek uit tot vernietiging van het dorp omdat de inwoners zijn wonderen niet wilden geloven.

Professor Rami Arav van de Universiteit van Nebraska zegt nu aan de Daily Mail dat er geen twijfel meer over bestaat dat het huidige Et-Tell is gebouwd bovenop het bijbelse dorp Bethsaida. Tot hiertoe was er twijfel omdat volgens de bijbel Bethsaida per boot te bereiken was en Et-Tell bijna een mijl van de zee van Galilea is verwijderd. Experten hebben echter aanwijzingen gevonden dat het water vroeger inderdaad tot bij het dorp kwam en dat beweging van de tectonische platen het water terugdreef. In het dorp werd bovendien vismateriaal gevonden.

Bethsaida zou in de 4de eeuw na Christus als ruÏne zijn achtergelaten. Het werk op de site is nog lang niet voltooid, archeologen blijven verder zoeken naar bewijzen dat Jezus daar ooit is geweest.