3D scans van een berg onthullen de contouren van een schip.

Eeuwenlang is men al op zoek naar de bijbelse ark van Noach. Volgens experten zou die zich ergens in een bergketen in Oost-Turkije bevinden. Tot nu heeft vergeefs gezocht en kon men de speculaties rond het bestaan van de ark niet hard maken.

Wetenschappers hebben nu echter een nieuwe technologie gebruikt en vonden op een berg in Turkije een ondergrondse afwijking die de vorm van ark zou kunnen zijn. Via elektrische signalen die men de ondergrond in stuurt, krijgt men een beeld van wat er zich onder die grond bevindt. Dat leverde een aantal foto’s op waarvan de creationisten zich volgaarne zullen bedienen om hun theorie te bevestigen. Creationisten geloven in het scheppingsverhaal zoals dat in de bijbel wordt beschreven en verwerpen de evolutieleer van Darwin.

Volgens de bijbel bouwde Noah een ark van 150 meter lang om de mens en het dierenrijk te redden van de zondvloed. Nadat het water was teruggetrokken, zou de ark weer aan land zijn gegaan nabij het Turkse Ararat gebergte, precies daar waar men nu in de ondergrond een soortelijk schip zou hebben gevonden.