Asiel aanvragen, duurt 15 maanden

Personeelstekort en te weinig plaats.

Momenteel wachten 9.172 asielzoekers in ons land op een antwoord. Dat betekent dat er een sterke stijging is in de ‘hangende dossiers’. Midden vorig jaar waren er 4.612 openstaande dossiers, de helft minder dus. Bovendien loopt proceduretijd voor een asielaanvraag op tot 15 maanden, wat grote problemen veroorzaakt. Al die tijd moeten deze mensen onderdak krijgen en bezetten ze plaatsen in de opvang die niet meer kunnen gebruikt worden voor nieuwkomers. Concreet betekent het, dat er elke maand 750 extra plaatsen moeten gevonden worden. Het is duidelijk dat wij dat stilaan ‘nicht mehr schaffen’.

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) had bij de wissel van de macht wel meer ruimte gemaakt voor nieuw personeel, maar dat blijkt onvoldoende.

Fedasiel trekt daarom aan de alarmbel en stelt voor om buffers te installeren. “Het is verstandig om een aantal opvangplaatsen én personeel bij Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen achter de hand te houden, zodat die snel geactiveerd kunnen worden als er een schommeling is”, zegt men daar. Bovendien wil men elke procedure binnen de 6 tot 9 maanden gaan afhandelen. Maar met het huidige personeelsbestand is dat simpelweg onmogelijk.

Het blijft ondertussen dweilen met de kraan open. De aanpak van het probleem, ligt niet bij de gevolgen maar bij de oorzaak. Als Erdogan zijn dreigement, om de deur voor miljoenen Syrische vluchtingen naar het Westen open te zetten, uitvoert, dan wordt elke redelijke oplossing onmogelijk.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More