Dodelijke spinnen komen massaal uit hun schuilplaatsen.

Er waren de bosbranden en de ondraaglijke hitte. Dan kwamen de overstromingen, zandstormen en hagel als tennisballen zo groot en nu is daar de trechterspin (funnelspider).

Het Australische Reptielen Park in Sommersby waarschuwt de Australiêrs voor een verhoogde activiteit van de trechterspin (funnelspider). Volgens experten waren de extreme weersomstandigheden ideaal voor de dodelijkste spin ter wereld. Door de extreme droogte komen de spinnen nu massaal naar boven. Maar door de regen kruipen ze via het dak naar binnen op zoek naar beschutting.

Een beet van de spin is dodelijk voor de mens. Wil je het overleven, dan heb je een serum nodig dat gebaseerd is op het gif van de spin. Daarvoor moet het onding natuurlijk eerst gevangen worden. Het reptielen park roept mensen dan ook op om, indien mogelijk, gevangen spinnen naar het park te brengen. De Australische tv toont via informatieve shows, hoe je het dier kan vangen.

Proberen ?