In Australië is een nieuwe pterosauriër ontdekt.

In het Winton-gebied in Queensland, Australië, is een nieuw soort pterosaurus gevonden. Pterosuaria zijn – oneerbiedig gezegd – vliegende dino’s die zo’n 96 miljoen jaar geleden rondzwierven in het Australische binnenland. Het gedeeltelijk versteende skelet was van een dier met een vleugelwijdte van vier meter. Bijzonder aan de vondst was het enorme gebit van het exemplaar. Men zou het nog het best kunnen vergelijken met een vliegende krokodil.

 Op het land liep het dier op alle vier ledematen, maar het kon ook vliegen. Men neemt aan dat ze in staat waren om over enorme afstanden te vliegen. De pterosauriêrs zijn niet echt dinosauriërs, al lijken ze er sterk aan verwant. Men kent geen directe voorlopers van de pterosauria  en ook over de afstammelingen is men niet zeker. Ze staan nog het dichts bij een kruising tussen onze huidige krokodillen en vogels.

De pterosauriërs waren de eerste gewervelde dieren die konden vliegen omdat hun vierde vinger erg lang was en werd verbonden aan een soort vlieghuid. Ze hadden een enorme longen die zich vertakten tot de botten, die hol waren. Dat holle skelet had tot gevolg dat ze heel licht waren, wat hen in staat stelde te vliegen.

De kans dat je ze vandaag nog tegenkomt zoals in het erg vermakelijke cowboyfilmpje hieronder, is onbestaande.