“Het lijkt wel speciaal ontworpen te zijn om mensen te besmetten”, klinkt het.

Er zijn momenteel verschillende partijen bezig met het ontwikkelen van een vaccin tegen corona, zo ook de Flinders University in het Australische Adelaide. Professor Nikolai Petrovsky staat daar aan het hoofd van een team wetenschappers.

Vooraleer er een vaccin kan gemaakt worden, moet natuurlijk eerst het virus worden onderzocht. En tijdens dat onderzoek, ontdekten de wetenschappers iets eigenaardigs. Voor hun onderzoek werkten ze nauw samen met de Latrobe University in Melbourne.

“Coronavirus bindt zich aan een ACE2-receptormolecuul in de longcellen. Hoe strakker dit zich kan hechten, hoe zieker het zijn gastheer kan maken. We verwachtten een dier te vinden dat hier het meest vatbaar voor was, zoals vleermuizen”, zo legt hij uit aan Dailymail. “We waren echter geschokt toen de mens het meest vatbaar bleek.”

“Virussen worden doorgaans beter in het infecteren van nieuwe soorten, naarmate ze zich in de loop van tijd aanpassen. Covid-19 begon al vanaf dag één op volle oorlogssterkte.”

“Het is een virus dat nog nooit bij mensen is geweest, maar het heeft een buitengewoon hoge binding aan menselijke receptoren. Dat is heel verrassend. Het is zowat perfect aangepast aan de mens. We moeten ons afvragen hoe dit kon gebeuren. Was het een toevalstreffer? Het zou kunnen…”

“Een mogelijkheid die zeker niet kan worden uitgesloten, is dat het virus is ontstaan door een gebeurtenis die zich onopzettelijk of bewust heeft voorgedaan in een laboratorium, waarbij het nieuwe virus vervolgens per ongeluk werd afgegeven aan de lokale bevolking.”

“De ziekte die het dichts bij Covid-19 ligt, is BatCoVraTG1, dat wordt aangetroffen bij vleermuizen. Het eiwit daarvan is echter aanzienlijk minder effectief dan dat van Covid-19. Het zou aanzienlijke aanpassingen nodig hebben om iets te worden dat mensen gemakkelijk zou kunnen infecteren.”

“Dat zou in theorie enkel kunnen met een tussenliggende gastheer. Een voorbeeld hiervan is MERS. Dat begon met vleermuizen, die op hun beurt kamelen infecteerden, die het vervolgens aan mensen doorgaven door te spugen. Maar bij Covid-19 is er echter geen tussenliggende gastheer gevonden. Straffer: de ziekte is niet gevonden bij één diersoort, zelfs niet bij vleermuizen. De kans is veel groter dat Covid-19 in een petrischaaltje werd ontwikkeld.”

Van één ding zijn de wetenschappers zeker: “Virussen komen niet uit het niets. We moeten dus harder zoeken om de natuurlijke bron te vinden, of we moeten verder zoeken om de onnatuurlijke bron te vinden.”

“China biedt hardnekkig weerstand aan de verzoeken om een onderzoek, omdat het ervan beschuldigd wordt de ernst van de epidemie te hebben verdoezeld. Maar dat onderzoek had maanden geleden al moeten beginnen, om het de beste kans te geven op het verzamelen van bewijsmateriaal.”

“Er moet zo snel mogelijk onderzocht worden of het virus al dan niet ‘ontsnapte’ uit een laboratorium. Niet om een heksenjacht op de eventuele schuldigen te openen, wél om uit te zoeken hoe deze pandemie kon gebeuren, en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

 
 
 
 
 
 

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.