Tv-maker Bart De Pauw eist 10 miljoen euro schadevergoeding van de VRT, zo vernam De Tijd.

Naar aanleiding van bepaalde meldingen besliste de VRT begin november 2017 om de samenwerking met De Pauw onmiddellijk te beëindigen.

In de vennootschap Koeken Troef! van De Pauw (aandelen aangehouden via Deadliners) zien we effectief een weerslag op de brutomarge en de winst na dat ontslag.

In 2019 bedroeg de brutomarge 494.030 euro (nettoverlies van 11.823). In 2018 was dat nog 617.852 euro (nettowinst van 29.735) en in 2017 769.575 euro (nettowinst van 40.836 euro).

De impact is dus aanwezig, maar vrij beperkt en situeert zich in de honderdduizenden euro’s voor de brutomarge.

De impact op de omzet van Koeken Troef! is niet onmiddellijk af te leiden uit deze gegevens.

Bij een schadevergoeding kan ook wel een deel morele schade gevorderd worden. De eis van 10 miljoen euro (als de informatie van De Tijd klopt) lijkt wel overdreven.