“Zonder enig bewijs.”

De aanval is de beste verdediging. De familie De Pauw heeft in een persbericht laten weten dat uit het strafdossier tegen De Pauw, is gebleken dat de VRT de samenwerking met de programmamaker heeft stopgezet “zonder enig bewijs”.

“Op het ogenblik waarop de VRT na dertig jaar de samenwerking met Bart per direct en integraal beëindigde, was er geen enkel objectief en concreet bewijs voorhanden van de honderden pornografische berichten of van de stalking waar de toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts het in de media uitgebreid over had”, aldus het persbericht. Om die reden stellen Bart De Pauw en zijn echtgenote Ines De Vos, de VRT in gebreke “om alle geleden en toekomstige schade te vergoeden”.

Het gezin De Pauw wacht daarvoor niet op de uitspraak van de strafzaak, die volgend jaar ten vroegste zal plaatsvinden, omdat de VRT geen partij is in dat proces.

De VRT wenst niet te reageren.