De moordenaar van het hondje Dribbel beging allicht bijkomende inbreuken op de vigerende wetgeving in België en Vlaanderen.

Volgens de advocaat van de man heeft de man altijd een mes op zak. “A. is een plantenliefhebber en heeft altijd een klein mesje bij voor als hij onderweg zeldzame planten tegenkomt. Dan snijdt hij daar een paar blaadjes af voor zijn verzameling.”

Bij de op 12 juli 1973 in werking getreden Wet op het natuurbehoud en het Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende planten – gewijzigd door het decreet van 6 december 2001 – zijn 124 plantensoorten, waaronder veel orchideeën en soorten met opvallende bloemen, wettelijk beschermd in België.

Dit Koninklijk Besluit vermeldt drie bijlagen, met als bijlage A : verbod van plukken, verplanten, beschadigen of vernielen van planten of plantendelen. Indien de moordenaar van Dribbel zeldzame planten beschadigd heeft, kan hij hiervoor dus ook gestraft worden.