De Hoge Gezondheidsraad brengt op geregelde tijdstippen adviezen uit in verband met het vaccinatiebeleid. In het laatste rapport van 16 juli 2020 wordt een strategie inzake COVID19-vaccinaties beschreven.

In geval van beschikbaarheid van een vaccin zou het zorgpersoneel prioritair gevaccineerd moeten worden, vervolgens de ouderen en de mensen met een hoog risicoprofiel.

Vlaams parlementslid Elke Sleurs (N-VA): “In dit advies wordt ook aangedrongen op het terugdringen van desinformatie of valse berichtgeving in verband met vaccins. De Hoge Gezondheidsraad vindt dat iedereen goed geïnformeerd moet zijn en zo transparant mogelijk zodat men in staat is een geïnformeerde keuze te maken wanneer een COVID-19-vaccin er zou zijn.”

Volgens minister Wouter Beke is er evenwel grote vertraging bij het project.

Beke: “Voor de voorbereiding van het vaccinatiecrisisplan werd een overheidsopdracht uitgeschreven en eind maart werd die toegewezen aan de Universiteit Antwerpen.”

“Het is de bedoeling dat het project gerealiseerd wordt in samenwerking met de mensen van het Vaccine Confidence Project.”
Dat project werd opgericht door Heidi Larson, echtgenote van viroloog Peter Piot. Bedoeling is om het vertrouwen in vaccinatie te verhogen.

Beke: “Het was oorspronkelijk de bedoeling tegen eind oktober hiervoor een eindrapport met draaiboeken en onder andere een eerste crisisdraaiboek klaar te hebben.”

Dat crisisdraaiboek is er “voor het geval er door situaties in social media en pers antivaccinatiegeluiden zouden toenemen waardoor de vaccinatiegraad in het gedrang dreigt te komen.”

De Covid-19 epidemie strooide volgens Beke evenwel “roet in het eten”. Dat is merkwaardig aangezien de planning net werd opgesteld om deze epidemie te bestrijden. Het toont opnieuw aan dat het intellectuele niveau van “onze” bestuurders niet al te hoog ligt.

Beke nog: “De geplande activiteiten, met onder andere een symposium in verband met de noden van vaccinatoren in deze context, kon nog niet georganiseerd worden. De timing moest ondertussen achteruitgeschoven worden. Ik hoop dat dit project begin volgend jaar toch kan klaar zijn.”

Beke antwoordde dit op een schriftelijke vraag van Sleurs in het Vlaams parlement.