Niet iedereen staat te springen om zich te vaccineren tegen het nieuw coronavirus. Volgens Vlaams minister Beke is er dan ook een communicatieplan nodig.

Beke: “Het is inderdaad duidelijk dat voor vaccinatie tegen COVID-19 een communicatieplan zal nodig zijn. Dit zal moeten afgestemd zijn op de doelgroepen voor vaccinatie en wellicht ook gefaseerd naar verschillende doelgroepen in verschillende periodes.”

“Ik zal hiervoor zeker advies vragen aan de Vlaamse Vaccinatiekoepel en communicatiespecialisten om te zien hoe een en ander best aangepakt wordt. De rol van gedragswetenschappers zie ik vooral als onderdeel van de communicatiespecialisten binnen communicatie- en marketingbureaus waarmee wellicht zal samengewerkt worden.”

“In welke mate daarnaast een rol weggelegd is en nodig is voor extra gedragswetenschappers zal aan bod komen binnen de Vaccinatiekoepel.”

“De communicatie zal enerzijds zeker gericht moeten zijn naar de zorgprofessionals en vaccinatoren die voor veel mensen een eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon betekenen voor vragen over vaccinaties. Daarnaast zal ook doelgroepspecifieke communicatie nodig zijn naar de doelgroep voor vaccinaties in het brede publiek.”

“Enerzijds zullen er mensen zijn die per se zo snel mogelijk gevaccineerd willen worden en mogelijk niet tot de prioritaire doelgroepen behoren en anderen die dit liever niet willen al is er voor hen wel degelijk een indicatie om zich te laten vaccineren. Met beide groepen zal dan ook rekening moeten gehouden worden.”

Beke gaf dat antwoord op een schriftelijke vraag in het Vlaams parlement.