Goed nieuws: in de loop van de maand september 2020 is de schuld van de federale staat met 15,7 miljard euro afgenomen, tot iets meer dan 419 miljard euro.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit dus) vermeerderde de schuld wel met 2,885 miljard euro, en evolueerde zo tot 403,022 miljard euro per eind september 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand september 2020 bedroeg bijna 3 miljard euro.

De schuld van de federale staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 196,395 miljoen euro per eind september.

De thesaurie (schatkist) wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet. Vrij vertaald: het goede nieuws over de daling van de schuld is dus relatief.

Eind september 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,72% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale staat, ten opzichte van 88,56% op het einde van september 2019.

De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind september vorig jaar.