De Belgische overheid heeft zich uit zes voormalige partnerlanden teruggetrokken: Algerije, Bolivia, Ecuador, Peru, Vietnam en Zuid-Afrika. Concreet werd de gouvernementele samenwerking stopgezet.

De verklaring is dat de Belgische overheid zich wil toespitsen op de landen met de laagste inkomens, meer bepaald in Midden- en West-Afrika. De 6 landen die niet meer gesteund worden door de Belgische overheid hebben zich economisch verbeterd en vallen dus uit de boot.

Er werd wel een communicatiebudget van 50.000 euro per land toegekend om die vervelende boodschap daar te verkondigen. In totaal dus 300.000 euro.

De campagne ‘Bélgica Contigo’ werd wel gezamenlijk gevoerd in de 3 Andeslanden Bolivia, Ecuador en Peru.

De campagne richtte zich volgens sommigen echter meer op het imago van België dan op de actoren die nog steeds actief zijn in de drie landen en op nieuwe vormen van partnerschap.

Bovendien rest de vraag of die 300.000 euro niet efficiënter besteed kon worden, bijvoorbeeld aan enkele laatste zinvolle projecten.