“Het is niet bewezen dat de kinderen de Belgische nationaliteit hebben.”

Terwijl ons land kreunt onder de gevolgen van een vijandig virus, moet een rechter zich buigen over het lot van een handvol landverraders en hun kinderen. Nadat het Syrische paradijs wat tegenviel, willen de vrouwen van enkele extremisten terugkeren naar het land waar hun organisatie aanslagen kwam plegen. Deze redenering is misschien kort door de bocht, maar er zijn weinig mensen die er anders over denken. Twee van hen zijn de advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir die de vier ouders vertegenwoordigen om wie het draait. Zij voeren al van 2019 een harde juridische strijd om hun ‘gelijk’ te halen.

Een rechter in eerste aanleg gaf de gezinnen gelijk en legde de Belgische staat dwangsommen van 5.000 euro op voor elke dag dat er geen actie werd ondernomen om de kinderen terug te halen. Het argument van ons land was dat het onmogelijk was om de kinderen terug te halen omdat de Koerdische overheid niet toeliet dat de kinderen zonder hun ouders het grondgebied zouden verlaten.

We kregen gelijk van de dwangsomrechter, de advocaten gingen in beroep en dat beroep is nu verworpen. De rechter gebruikte een argument – dat eerder ook al werd gebruikt door het Franstalige hof van beroep in Brussel – dat er geen afstammingsband tussen de kinderen en hun ouders aangetoond kan worden. Er is geen geboorteakte en geen DNA-bewijs en dus kan niet worden aangetoond dat de kinderen de Belgische nationaliteit hebben.

De advocaten bestuderen het arrest en beslissen later of ze naar het Hof van Cassatie stappen.