Rechter oordeelt dat IS-ouders hun kinderen misbruiken om zelf gerepatrieerd te worden.

In december besliste een Brusselse rechter in kortgeding dat de Belgische Staat 5.000 euro per dag per kind zou moeten betalen als zij niet de nodige documenten zouden verschaffen om de terugkeer naar België mogelijk te maken. Ondertussen is die boete opgelopen tot meer dan 1,5 miljoen euro. De regering is echter naar de rechter gestapt die de dwangsommen had opgelegd met de vraag om dat vonnis te herzien. OCAD heeft volgens de regering herhaaldelijk geadviseerd om niet naar het Syrische oorlogsgebied te vertrekken, zodat de nodige documenten nog niet aan de kinderen worden bezorgd. Bovendien weigerden de moeders van hun kinderen gescheiden te worden.

De rechter oordeelt nu dat de ouders ons land met hun kinderen chanteren en dat de dwangsommen pas zullen worden opgelegd drie maanden nadat de ouders er schriftelijk mee hebben ingestemd om de kinderen zonder hen naar BelgIê te laten terugkeren.