In het kader van het hervestigingsprogramma zijn vrijdag 24 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije en Libanon in België aangekomen.

Voor de eerste keer sinds lange tijd heeft België weer vluchtelingen via dat hervestingsprogramma opgenomen. Het programma stond sinds juli 2019 on hold omwille van het plaatsgebrek in het Belgische opvangnetwerk, maar ook omwille van de internationale gezondheidscrisis.

Onder deze vluchtelingen zijn volgens Fedasil drie families met kinderen (14 personen in totaal) die worden opgevangen via een nieuw sponsorshipproject (of “community sponsorship”).

Het gaat om een pilootproject waarbij de vluchtelingen in België worden opgevangen en begeleid door een lokale vereniging of groep van personen, zonder eerst een periode in een centrum van Fedasil te verblijven.

Caritas International is verantwoordelijk voor het sponsorship van de verenigingen die de 14 vluchtelingen gaan opvangen.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, is verheugd over dit nieuwe initiatief: “Dit engagement om deze mensen te hervestigen is door de vorige regering genomen, maar kon helaas nog niet uitgevoerd worden. Wij nemen de draad terug op en doen ons fair deel in het opvangen van deze kwetsbare mensen die buiten de Europese Unie al de nodige procedures doorlopen hebben. Wij beschermen deze vluchtelingen door hen niet in het illegale circuit te duwen.”