Volgende week vergaderen ligt moeilijk omdat veel partijen hun fractiedagen organiseren.

Het gaat financieel slecht met ons land. Het Monitorencomité wijst er in haar rapport op dat we budgettair een structureel tekort riskeren van 11,8 miljard euro tegen 2024. Wie denkt dat die cijfers de politici tot hoogdringende maatregelen aanmanen, heeft het mis.

Ondanks vragen van verschillende fracties om hierover een debat in het parlement aan te gaan, gebeurt er voorlopig niets.

De commissie Financiën en Begroting komt pas op 17 september bijeen.

Het wordt helemaal surrealistisch als men vervolgens aankondigt dat een ondervraging op de plenaire vergadering van 19 september ook lastig is want: “Volgende week vergaderen ligt nogal moeilijk, omdat heel wat partijen dan hun fractiedagen organiseren.”

In het landvan Kuifje kan blijkbaar alles. Wij boeren sinds de val van de regering in december verder met een noodbegroting. Per kwartaal worden zogeheten voorlopige twaalfden gestemd en blabla…

Nu goed, CD&V komt met een min of meer ernstig voorstel en spreekt van een update van de noodbegroting om de situatie wat ‘op te krikken’. Tot daar de ernst. Daarna belanden weer in het stripverhaal als ze melden: “Het zou dan gaan om eerder administratieve maatregelen die niet politiek gevoelig zijn.”

N-VA laat weten dat ze aan zo’n ‘oefening’ met politiek ongevoelige maatregelen wil meewerken.

Straks kan niemand nog zijn zakken vullen, omdat de zakken leeg zijn.