Op 26 juni 2020 heeft de ministerraad, in het kader van de strijd tegen IS (ook: DA’ESH) in Irak en Syrië, de operationele inzet goedgekeurd van vier F-16’s, samen met een ondersteuningsdetachement van een 95-tal militairen vanuit Jordanië, vanaf begin oktober 2020 voor één jaar.


De ministerraad keurde recent een verhoging van de getalsterkte voor deze inzet goed van 95 naar een 125-tal militairen gedurende maximum drie maanden, met als doel de beveiligingsopdracht in Jordanië tijdelijk autonoom te kunnen uitvoeren in afwachting van de overname van deze taak door een partnernatie.


Tussen de lijnen kun je lezen dat deze militairen eigenlijk uit een partnernatie hadden moeten komen, maar op zich laten wachten.


De ministerraad ging dus op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met die verhoging van de getalsterkte bij de inzet van F-16’s binnen operatie Inherent Resolve in 2020.