Leger op de rand van de afgrond.

De gemiddelde militair is oud, de kazernes zijn oud, het materieel is oud. Daarom eist de legerleiding 2,4 euro extra voor de komende regeerperiode (2019 tot 2024). Daarnaast heeft het leger nog voor zo’n 9,2 miljard euro aan nieuwe contracten te betalen. We spreken dan over nieuwe gevechtsvliegtuigen drones, auto’s en schepen. Doe daar de vaste kosten bij, en we komen geld tekort.

Het grootste probleem is dat defensie afhankelijk van de politieke beslissingen van de federale regering. En die hebben we niet.  Daarom wil het leger een soort crisismanager aanstellen. Maar ook dat dossier ligt op het bureau van Reynders en die is even met wat anders bezig. De kans dat de liberaal het dossier zelf nog ter hand neemt, voor hij verhuist naar Europa, is erg klein.

Ondertussen behoort België binnen Europa tot de slechtste leerlingen van de klas wat defensie betreft. Alleen Luxemburg en Spanje geven verhoudingsgewijs minder geld uit aan hun leger dan wij.

Trump heeft al herhaaldelijk gedreigd het militair bondgenootschap op te blazen als we niet méér gaan bijdragen.

Een crisismanager zou al deze problemen dus moeten ‘managen’ en ervoor zorgen dat ons leger ‘strijdbaar’ blijft . Sinds 1994 is er geen diensplicht meer in België en runnen we een beroepsleger. De komende jaren zal 40 procent van onze soldaten met pensioen gaan. Opdracht nummer één is dus rekruteren: we zoeken 12.000 nieuwe ‘boeffers’ .