Iedereen beseft dat de coronacrisis ons veel geld zal kosten. Het gaat om tientallen mijarden euro’s. Moet de gewone burger hier opnieuw voor opdraaien?

Niet zo snel. Er is een pijnloze en gemakkelijke oplossing. Dat klinkt bijna te mooi voor woorden, maar het is nochtans geen fictie. Op 14 juli was er in het federale parlement immers een interessante hoorzitting met Steven Vanden Berghe, voorzitter van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
over het vele zwart geld op Belgische rekeningen.

De topman van de fiscus stelt  dat het opmerkelijk is dat het zwarte kapitaal dat nu wordt geregulariseerd op een buitenlandse rekening staat, omdat de financiële instellingen deze kapitalen niet langer willen aanvaarden zonder regularisatie. Indien het zwarte kapitaal op een Belgische rekening staat, dan is er niet of nauwelijks vraag van de financiële instellingen om dat kapitaal te regulariseren.

Dat is merkwaardig, want de spreker stipt hierbij aan dat niet enkel belastingplichtigen maar ook de betrokken financiële instellingen worden vervolgd met betrekking tot de aanwezigheid van zwart kapitaal. De topman van de fiscus werpt hierbij het idee op dat de Belgische banken in overleg kunnen treden met een volwaardige toekomstige regering, waarbij er een praktische en efficiënte oplossing wordt uitgewerkt om deze grote massa aan zwart kapitaal te regulariseren.

Hiermee is onmiddellijk een oplossing gevonden voor het gat in de begroting dat dit jaar allicht 50 miljard euro zal bedragen.

Tot slot is het opmerkelijk dat het zwarte kapitaal dat nu wordt geregulariseerd op een buitenlandse rekening staat, omdat de financiële instellingen deze kapitalen niet langer willen aanvaarden zonder regularisatie. Indien het zwarte kapitaal op een Belgische rekening staat, dan is er niet of nauwelijks vraag van de financiële instellingen om dat kapitaal te regulariseren. Benieuwd of de volgende regering naar deze man luistert.

(Thierry Debels)