De Bende van Nijvel. Diverse boeken en honderden, zelfs duizenden artikels zijn er al geschreven over dat gruwelijke fenomeen van de jaren 80. Het probleem? Elke piste is mogelijk.

Tussen 1982 en 1985 vermoordde de Bende van Nijvel minstens 28 mensen, voornamelijk in supermarkten. De webstek Médor (en nu overgenomen door het linkse Apache): “Overvallers, rijkswachters of aanhangers van het rechtsextremisme: alle hypothesen werden uitgetest. Op één na: een belangrijke betrokkenheid van de Verenigde Staten (VS). In die jaren was de communistische dreiging een obsessie voor de eerste wereldmacht.”

Médor: “In meerdere Europese landen zouden de Amerikaanse geheime diensten de staat gedestabiliseerd hebben om de plaatselijke regeringen te dwingen een rechtsere koers te varen.”

Médor publiceerde onlangs naar eigen schrijven “exclusieve documenten” waaruit zou moeten blijken dat de onderzoeksleiders van het dossier van de Bende zich in 1998 naar Italië begaven en dat ze geloof hechtten aan die stelling, aangezien zij… weigerden om met de Italiaanse politie samen te werken.

Vreemde bewijsvoering…

Volgens Médor dwingen de Verenigde Staten in die loden jaren 80 een politiek af die beter is afgestemd op hun bekommernissen inzake veiligheid. “Tot op heden heeft men echter nooit een formele link tussen die verschillende ‘aanslagen’ gelegd.”

In die driedelige onderzoeksreeks van Medor over de Bende van Nijvel wordt onderzocht hoe het komt dat bijna 40 jaar geleden Italië, Luxemburg en België op hetzelfde ogenblik getroffen werden door “een vorm van pro-Amerikaans politiek terrorisme”.

Pro-Amerikaans politiek terrorisme? Dat moeten ze bij Médor toch eens beter uitleggen. Ik heb het dossier van de Bende ook bestudeerd (wat overigens niet hetzelfde is als de Bende begrijpen, zei een speurder me ooit). Wie in de brutale moordpartijen in Overijse en Aalst – met onschuldige kinderen als slachtoffers – een “vorm van pro-Amerikaans politiek terrorisme” ziet, mag het mij altijd komen uitleggen.

Zoals eerder gesteld: het probleem met de Bende is dat alles mogelijk is. In 2005 haalt speurder Eddy Vos al de schouders op. ,,Het dossier is een miljoen pagina’s dik. Met nevendossiers en documentatie erbij mag je twee miljoen pagina’s rekenen (vandaag: 3 miljoen pagina’s,td) ”, zegt Eddy Vos in de media. ,,Als u graag zou horen dat de leden van de Bende van Nijvel allemaal Chinezen zijn, kan ik u daar in geen tijd aanwijzingen voor geven met bijhorende pv’s in de hand. Het probleem is dat je in dit dossier, bij gebrek aan harde feiten, voor alle hypotheses aanwijzingen vindt en dat ze allemaal even plausibel zijn. Ik heb ook mijn idee, ja, maar dat hou ik voor mij want ik wil absoluut een open geest houden. Wat ik wel weet, is dat ik nergens in het dossier een spoor heb gevonden van welke doofpotoperatie dan ook. Er zijn fouten gebeurd in het verleden, dat is zo, maar de onderzoekers van toen hadden ook niet de middelen die wij nu hebben. Van DNA-onderzoek bijvoorbeeld was toen nog geen sprake. Ik heb ook geen zin om me te verschuilen achter fouten uit het verleden om het falen van ons eigen onderzoek te verdoezelen.”