Het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken verscheen te laat.

Het besluit verscheen pas elektronisch in de loop van de voormiddag van donderdag 8 oktober. Dat besluit ging al in na middernacht van woensdag 7 oktober.

Op dat ogenblik was het besluit nog niet beschikbaar. Het is ook niet werkbaar om een besluit uit te vaardigen dat onmiddellijk van kracht wordt en waarvan de wettelijke bepalingen pas de volgende dag beschikbaar zijn.

Er is overigens een achterpoortje voor de bars: “Boekhandels die beschikken over een speelruimte en alle andere winkels die drank of voeding verkopen, ook al is dit een nevenactiviteit, sluiten uiterlijk om 22u00.” Het volstaat dus om boeken aan te bieden om open te blijven.

Een beroep tot nietigverklaring van dit besluit kan uiteraard worden ingediend bij de afdeling administratie van de Raad van State.