Franse humor die wèl grappig is.

Komedies nemen sinds jaar en dag een belangrijke plaats in de Franse filmindustrie in. In de jaren ’40 tot ’70 van de vorige eeuw waren acteurs als Fernandel, Louis de Funès en Bourvil min of meer de grondleggers van dit Franse filmgenre. Ze maakten goedbezochte films die ook vandaag de dag nog gewaardeerd worden. Kenmerkend voor het genre is dat het vooral de acteurs zelf zijn die de komiek uithangen en zodoende de komische situaties creëren en het niveau van de film bepalen. Dat heeft tot gevolg dat ene het grappig vindt en de ander het afdoet als flauwekul Met ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ ligt een beetje anders: zowel het verhaal als acteurs zijn grappig. Nuja, dat vinden wij.

Het vehaal:

Philippe Abrams is postmeester in Salon-de-Provence. Hij is getrouwd met Julie, van wie de depressieve buien hem het leven haast onmogelijk maken. Om zijn vrouw een plezier te doen probeert Philippe zich te laten overplaatsen naar de Côte d’Azur. Maar zijn plannetje mislukt en Philippe wordt gemuteerd naar Bergues, een stadje in het Noorden. Philippe staat allerminst te popelen om naar deze, in zijn ogen, verschrikkelijke regio te verhuizen. Al snel blijkt dat het beeld dat hij van het Noorden heeft, gelukkig helemaal niet strookt met de werkelijkheid.

EEN / 10 juli, om 23:20 – 01:00 : ‘Bienvenue chez les Ch’tis’