Het Rekenhof heeft de boekhouding van Actiris bekeken. Actiris is de Brusselse tegenhanger van de VDAB.

Actiris is ermee belast het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid uit te voeren en te zorgen voor de goede werking van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe neemt Actiris alle nuttige initiatieven.

De nuttige initiatieven om een correcte boekhouding te voeren, werden duidelijk nog niet genomen. Misschien moeten ze bij Actiris eens een paar vacatures plaatsen?

Het Rekenhof – de waakhond van de geldstromen van de overheid – vond immers nogal wat gebreken in die boekhouding van Actiris. 

Door verkeerde boekingen en doordat de schulden en schuldvorderingen voor diverse soorten subsidiëringen (werkgelegenheidsprogramma’s en partnerschappen) niet geschrapt werden, is de balans van Actiris liefst 6.960.740 euro overschat. Dat is een groot bedrag en weinig ‘gewone bedrijven’ zouden hiermee wegkomen.

Het RSZ-overzicht en de schuldenrekeningen in verband met sociale bijdragen vertonen ook onverklaarde verschillen voor een bedrag van 487.000 euro.

Het Rekenhof heeft dan ook een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 2019. Dat betekent dat de waakhond toch enkele grote vraagtekens plaatst bij de juistheid van die boekhouding.