Het zijn ook moeilijke tijden voor de ngo’s. Het bewijs? Sommige ngo’s zoeken hulp van externe partijen om nieuwe donateurs (gulle schenkers dus) aan te brengen.

Zo verscheen een opvallende aanbesteding van de ngo Broederlijk Delen met als opdracht “het werven voor de ngo van maandelijkse donateurs via de methode van directe dialoog deur-aan-deur.”

Aangezien de informatie in de aanbesteding nogal summier is en verwarrend kan zijn, laten we voor alle zekerheid een medewerkster van de ngo aan het woord.

Siska Kockelbergh van Broederlijk Delen: “Die aanbesteding hebben we inderdaad gepubliceerd, maar we zijn op zoek naar 1 bedrijf binnen de Direct Dialogue-sector. Het doel van onze samenwerking met dat bedrijf zou zijn om 3.000 nieuwe maandelijkse donateurs te bekomen via deur-aan-deurwerving. We zoeken zeker geen 3.000 mensen via deze aanbesteding.”

We wensen de ngo uiteraard alle succes toe met deze actie.