Broers en zus van prinses Elisabeth kunnen wél vergoeding krijgen

In Nederland krijgt Amalia binnenkort een vergoeding van ruim anderhalf miljoen euro. Dat is zuur voor onze zuinige Nederlandse vrienden.
Prinses Elisabeth heeft vandaag ook al recht op een gelijkaardig salaris, maar de regering besliste in overleg met papa Filip om die dotatie nog even in de koelkast te stoppen. Het is voor een keer een verstandige beslissing en de geldzucht van de Coburgs kennende, moet het ook een erg bittere pil geweest zijn in Laken.


Een interessante vraag is of de twee broers en de zus van Elisabeth later ook een vergoeding kunnen ontvangen. Algemeen wordt aangenomen dat dit niet kan, maar de wet van 2013 (die deze financiële materie regelt) voorziet wel degelijk een prinselijk achterpoortje. Meer bepaald staat in artikel 9 van die wet dat er een vergoeding mogelijk is voor de andere kinderen van Filip en Mathilde (en ook die van Laurent en Astrid).


“Art. 9. Aan de leden van de Koninklijke Familie die geen dotatie ontvangen krachtens artikel 2 kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, een vergoeding worden toegekend voor de uitoefening van prestaties van algemeen belang. Het koninklijk besluit bepaalt de omvang van de prestaties, de duur gedurende dewelke deze worden uitgeoefend alsook de omvang van de vergoeding die ervoor wordt toegekend.”


Dit artikel kan ook gebruikt worden door de kinderen van Laurent en Claire. En ook de 5 kinderen van Astrid en Lorenz zouden deze wet kunnen aangrijpen. De kans dat die laatsten dat doen, is klein. Bij de kinderen van Laurent is die kans wel iets groter.

Over welke prestaties kan het gaan? Prins Gabriël zou de Belgische frieten kunnen promoten in het buitenland en zijn broer het uitstekende Belgische bier. Het zijn maar twee voorbeelden. Ik wil ze natuurlijk ook niet op te veel ideeën brengen…

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More