De extreem negatieve impact van de corona-crisis op de financiën en de aanhoudend lage vraag naar vliegreizen dwingen Brussels Airlines om substantiële en noodzakelijke maatregelen te nemen om het voortbestaan van de maatschappij te garanderen.

Niet of nauwelijks winstgevende routes worden geschrapt (24 in totaal en vooral in Europa) en de vloot wordt gereduceerd met 30% (van 54 naar 38 toestellen). Het bedrijf, en dus ook haar personeelsbestand, zal 25% kleiner worden. Er zal worden samengewerkt met de sociale partners om het aantal gedwongen ontslagen tot een absoluut minimum te beperken.

De totale impact van het coronavirus op de inkomsten in de luchtvaart zal naar verwachting meer dan 240 miljard€ bedragen. Boekingen zijn met meer dan 60% gedaald en annuleringen hebben een recordhoogte bereikt. Brussels Airlines verliest sinds de stopzetting van haar vluchten op 21 maart 1 miljoen€ per dag.

Volgens analisten zal de vraag naar vliegreizen in 2021 naar verwachting 25% lager liggen dan voor de crisis en kan de sector pas op zijn vroegst in 2023 rekenen op een vraag die weer op het niveau van 2019 ligt.

Ondertussen blijven de lopende besprekingen met zowel de Belgische regering als met Lufthansa essentieel voor Brussels Airlines.