Brussels gewest: 105 bedrijfswagens op onregelmatige wijze toegekend

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd over bedrijfswagens die in 2019 werden toegekend door de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR) en de 19 Brusselse ABI’s (autonome bestuursinstellingen) zoals Actiris en de Haven van Brussel.

Dat jaar hebben de DBHR en de 19 Brusselse ABI in totaal 137 bedrijfswagens toegekend, waarvan de meeste worden gehuurd.

Het Rekenhof merkt op dat de procedure vaak niet gevolgd werd. De bedrijfswagens werden in acht gevallen op zeventien toegekend buiten een toekenningsprocedure- of beslissing van de beheerorganen van de desbetreffende entiteiten.

Het Rekenhof merkt vooral op dat in het dienstjaar 2019 liefst 105 bedrijfswagens op onregelmatige wijze aan personeelsleden werden toegekend bij gebrek aan een onderliggende reglementaire of contractuele grondslag.

Acht van zeventien entiteiten beschikken overigens niet eens over een objectieve procedure of toekenningsbeslissing van hun beheerorgaan.

Het is niet de eerste keer dat het Rekenhof problemen vaststelt in het Brussels gewest. Zo zijn er ook heel wat boekhoudkundige anomalieën.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More