Op 5 juli 2018 heeft Marcia De Wachter een vennootschap opgericht. De Wachter werd in 1999 directeur van de Nationale Bank. Vandaag is ze gemeenteraadslid voor CD&V in Overijse.

Doelstelling van de vennootschap: “Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: het verlenen van coaching, mentoring en algemeen management advies zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in diverse sectoren.”

Voor het eerste verlengde boekjaar werd bij de balanscentrale een pittig verlies van 116.044 euro geleden. Het eigen vermogen van 50.000 werd hierdoor uiteraard onmiddellijk weggeblazen.

In de toelichting: “Het bestuursorgaan heeft overleg gepleegd en is de overtuiging toegedaan dat de vennootschap nog steeds over reële toekomstmogelijkheden beschikt. Daarom worden aan de algemene vergadering de maatregelen ter vrijwaring van de continuïteit van de vennootschap voorgelegd.”

Het voorstel ter vrijwaring van de continuïteit houdt de volgende maatregelen in:

– Het operationeel plan voor het volgende boekjaar toont stabiele bedrijfsinkomsten en een hoger bedrijfsresultaat.

– Onderhandelen van een schuldherschikking met de financiële partners en belangrijke leveranciers.

– De meerderheidsaandeelhouder bevestigt dat hij de continuïteit van de onderneming zal blijven ondersteunen zolang hij de controle over de vennootschap behoudt.

“Het bestuursorgaan is van oordeel dat deze aanpak in de huidige omstandigheden de beste is. Het laat de vennootschap toe verder te ontwikkelen zonder dat er op korte termijn bedreiging is voor een tekort aan liquiditeiten.”

“Het bestuursorgaan verzoekt de algemene vergadering dit herstelplan in overweging te nemen en te besluiten om de voorgestelde maatregelen te laten implementeren en bijgevolg de vennootschap niet in ontbinding te stellen.”

Marcia De Wachter werd eind september benoemd tot voorzitster van de Raad van Bestuur van Medirect Bank België, een dochteronderneming van MeDirect International Banking Group. De Wachter was sinds 2019 lid van de raad van bestuur van Medirect Group.

MeDirect Bank NV is een Belgische bank die naar eigen schrijven “eenvoudige en kwalitatieve spaaren beleggingsproducten aanbiedt met als doel iedereen de kans te geven het beste uit zijn geld te halen”.