Kristof Calvo (Groen) heeft opnieuw een schitterend idee: hij wil een “Burgerraad voor het Klimaat”. Zijn voorstel blijft wel extreem vaag. Er moet “voldoende budget” zijn en de raad moet “representatief” zijn voor de bevolking. Dat laatste betekent dat de raad niet enkel mag bestaan uit klimaatalarmisten zoals Calvo en de zijnen, maar dat er ook verstandige mensen aanwezig moeten zijn.


Concreet vraagt Calvo aan de federale regering om “een Burgerraad voor het Klimaat op te richten, een raad die bestaat uit uitgelote burgers, representatief voor de diversiteit van de Belgische bevolking, die de principes van deliberatieve democratie volgt, in coördinatie met de verschillende bevoegdheidsniveaus. Deze tijdelijke Raad zal belast zijn met het opstellen van een serie van maatregelen die het mogelijk maken de klimaatdoelstellingen van België te bereiken in de geest van sociale rechtvaardigheid.”


Het is vreemd dat de politieke wereld de burger nodigt heeft voor een dergelijk plan. Dat is de omgekeerde wereld. De burger kiest immers politici om een beleid te voeren (of niet zoals vandaag). Politici die nu aan de burgers vragen om in hun plaats over te nemen, dat getuigt van echte machteloosheid.


Bovendien zullen er in die “Burgerraad voor het Klimaat” burgers tegen hun zin moeten zetelen. Calvo wil die raad immers voor een jaar. Het is alsof je een jaar tegen je zin in een jury van een assisenproces moet zetelen.


Neen, dat idee van een “Burgerraad voor het Klimaat” heeft maar een goede bestemming: in de vuilnisbak van slechte plannen.