Chinese fokkers willen varkens zo groot als een ijsbeer.

Door varkenspest en Afrikaanse koorts zou de de veestapel in China gehalveerd zijn. In het land van de chop choy en de ribbetjes, dreigt een nu een tekort aan varkensvlees. De Chinese premier Hu Chunhua verwacht een jaarlijks tekort van 10 miljoen ton varkensvlees. De ironie wil dat net nu in China het jaar van het varken is. Volgens experten zouden nu al 134 miljoen varkens zijn omgekomen door de Afrikaanse koorts, waardoor de varkensprijs met 20 % is gestegen. Het gevaar is nog niet geweken en men vreest dat de  ziekte zich nog zou kunnen verspreiden.

Om de crisis in te dijken proberen de Chinezen nieuwe fokproramma’s uit . Het gemiddelde gewicht van het Chinese varken zou al toegenoemen zijn tot 200 kilo. Een normaal varken weegt rond de 100 kilo. In het zuiden van China hebben ze expermentele kudde gefokt waarvan de varkens 500 kilo zouden wegen om op die manier de vleesopbrengst te maximaliseren.