De Interparlementaire Conferentie (IPC) over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie (EU) vond begin september plaats via videoconferentie vanuit Berlijn, in het kader van het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Het verslag werd gisteren op de site van De Kamer gepubliceerd.

Josep Borrell i Fontelles, hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid van de Europese Unie, verklaarde dat deze pandemie de geopolitieke toestand grondig gewijzigd heeft. “Ze heeft de spanningen opgedreven en dreigt tot meer ongelijkheid te leiden.”

De covoorzitters van de 17e IPC sloten zich hierbij aan: “Deze pandemie heeft de verzwakking van een mondiaal systeem, waarin het multilateralisme wordt bedreigd, aan het licht gebracht.”

“Wij stellen vast dat de COVID-19-pandemie aantoont dat de afhankelijkheid van derde landen (zoals China, td) in bepaalde sectoren moet worden verminderd en benadrukken de dringende noodzaak voor de EU om haar strategische autonomie te versterken.”

‘Wij herinneren eraan dat het de afgelopen maanden ontbrak aan wereldleiderschap in de multilaterale bestrijding van COVID-19. China heeft in deze omstandigheden nog eens aangetoond hoezeer het zijn geopolitieke positie wil versterken.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat de EU de omvang van de Chinese inmenging in onze interne aangelegenheden niet langer kan negeren. We benadrukken de noodzaak om die inmenging met meer vastberadenheid te voorkomen en tegen te gaan, samen met onze partners over de hele wereld die zich ook zorgen maken hierover.”

Opvallend is hoezeer de grimmige boodschap overeenkomt met een analyse van de Belgische staatsveiligheid VSSE over de inmenging van China.