“Wij voelen ons gediscrimineerd.”

Een vijftigtal families van gevangenen in ons land, hebben de krachten gebundeld en gaan de Belgische staat aanklagen voor schending van de mensenrechten. Gevangenen zijn uit de maatschappij gehaald en opgesloten, maar dat wil niet zeggen dat geen rechten meer hebben. Het gevangeniswezen wilde kost wat kost vermijden dat het coronavirus zich binnen de muren van hun instellingen zou verspreiden en de logees zou decimeren. En dus werden er strenge voorzorgsmaatregelen genomen, strenger dan in de buitenwereld, en ze werden ook niet versoepeld. De overheid repte met geen woord over de gevangenissen en leken hun aan hun lot over te laten.

Gevangenen en hun familieleden voelen zich dan ook gediscrimineerd ten opzichte van de rest van de samenleving met betrekking tot hun recht op privé- en gezinsleven. “Bordelen gingen open, zelfs op vakantie gaan in zones met code rood mocht. In woonzorgcentra is fysiek contact weer toegestaan, maar wij mogen sinds 13 maart onze dierbaren niet meer aanraken”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Een vijftigtal families hebben zich nu verenigd om aan hun lijden en het zwijgen van de overheid een einde te maken. Zij dagvaarden de Belgische staat wegens schending van de mensenrechten van gedetineerden en hun familieleden.