“We moeten dit samen doen en we gaan het ook doen”

Aan het eind van een lange persconferentie waarin de Vlaamse regering haar maatregelen voorstelde aan de bevolking, riep minsister president Jambon iedereen op om soepel en solidair te zijn. Als voorbeeld nam hij mensen die een ticket hebben gekocht voor een voorstelling die niet doorgaat. Als iedereen zijn/haar geld gaat terugvragen, heeft dat enorme gevolgen voor de organisatie. Het is veel minder zwaar om dragen als je het ticketje gewoon laat vallen en je zo solidair toont met de getroffen sector. Hij eindigde bijzonder emotioneel: “We gaan dit samen overwinnen.” 

Er zijn vandaag 153 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus. Men wil in de toekomst een andere manier van tellen gaan hanteren. Het is belangrijker om weet te hebben van het aantal gehospitaliseerden dan wel van het aantal besmette personen.

Maatregelen van de Vlaamse regering:

 • Winkels die moeten sluiten door de crisis krijgen een forfaitaire vergoeding van 4.000 euro, voor zij die in het weekend de deuren moeten sluiten wordt dat 2.000 euro. Wanneer de maatregelen zouden worden verlengd, voorziet de regering 150 euro per dag.
 • Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt voor bedrijven die hun schulden niet kunnen afbetalen.
 • De regering vraagt flexibiliteit van de bankwereld in verband met kredieten.
 • Er gaat een brief naar de Europese commissie met de vraag om soepelheid. In een noodsituatie als deze mag een financiële tegemoetkoming van de overheid niet als staatssteun worden beschouwd.
 • Geen les tot en met 3 april, maar vakantie is het niet. Minster Weyts vraagt om digitale manieren van lesgeven te organiseren. Er wordt ook bekeken of de openbare omroep hierin zou kunnen helpen.
 •  Zorgverleners moeten maximaal aan de slag kunnen blijven. Er wordt 1,6 miljoen euro voorzien voor extra mondmaskers.
 • Geen bezoek meer in rusthuizen maar ook niet in psychiatrische instellingen.
 • Kinderopvang, crèches en buitenschoolse opvang tot 12 jaar blijven open. Maar de regel geldt: zieke kinderen blijven thuis.
 • Moskeeën, synagogen en kerken moeten sluiten. Alleen begrafenissen en huwelijken kunnen doorgaan.
 • Er komt een nooddecreet dat ziekenhuizen in staat stelt om extra capaciteit te creëren zonder daarvoor een lange procedure te moeten doorlopen.
 • Voor huisvuil, water, gas en elektriciteit verandert er niets.
 • Er komt steun voor de toeristische sector, ook op langere termijn, Men voorziet alvast 5 miljoen euro.
 • Het openbaar vervoer blijft rijden, maar er wordt aangeraden om elk fysiek contact te vermijden. Je kan niet meer cash betalen.
 • Bedrijven krijgen uitstel voor het betalen van de onroerende voorheffing en sociale bijdragen.